ประกันสังคมตอบรับนโยบายรัฐมนตรีบูรณาการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว

Thailand, เขตบางกะปิ, กรุงเทพมหานคร 1.00 ฿
monocenter
Posting for 6+ months See all ads
Contact details

Usefull tips

 • 1.ตรวจสอบข้อมูลของผู้ชายว่ามีตัวตนจริง 2.เลือกร้านค้าที่มีเสียงตอบรับในทางที่ดีจากคนซื้อเก่าๆ 3.ดูเงื่อนไขการรับประกันสินค้าหรือบริการหลังการขาย
 • สมาชิกที่ลงทะเบียนจะได้รับสิทธิพิเศษมากมาย เช่น การแก้ไขโพส การสร้างโพสลงประกาศฟรี ข้อมูลผู้ติดต่อ ฯลฯ
 • อย่าซื้อหรือขายนอกประเทศของคุณ อย่ารับเช็คแคชเชียร์จากนอกประเทศของคุณ
 • ลงประกาศฟรี olx ลงประกาศฟรีไม่สมัครสมาชิก ลงประกาศฟรีกรุงเทพ ลงประกาศฟรี pantip รวมเว็บลงประกาศฟรี ไม่ต้องสมัครสมาชิก ลงประกาศฟรี พัทยา ลง ประกาศ ฟรี ใหม่ ๆ ลงโฆษณาฟรี google post ฟรี ไม่ ต้อง สมัคร ลงประกาศฟรี olx โปรโมท เว็บไซต์ ฟรี ไม่ต้องสมัครสมา
 • Posted6 months, 16 days ago
 • คำอธิบาย

ประกันสังคมตอบรับนโยบายรัฐมนตรีบูรณาการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว

ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ซึ่งได้ เอาจริงเอาจังในการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว เพื่อลดปัญหาการค้ามนุษย์ โดยสั่งการให้หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมบูรณาการการทำงาน เพื่อเร่งดำเนินการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวแล้วเสร็จตามกำหนด เน้นมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ทันเวลา

คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 อนุมัติการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว (สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา) กลุ่มที่ยังไม่ได้ตรวจพิสูจน์สัญชาติให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และให้ทุกจังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อการจัดทำฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าวให้มีเอกภาพเป็นฐานเดียวกัน ซึ่งกระทรวงแรงงานได้เปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ในทุกจังหวัด โดยเริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยสำนักงานประกันสังคมได้จัดเจ้าหน้าที่ร่วมให้บริการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ภายในศูนย์บริการเบ็ดเสร็จดังกล่าวด้วย สำหรับในกรุงเทพมหานคร นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครทั้ง 12 แห่ง จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการ ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) IT SQUARE หลักสี่พลาซ่า และBIG C เพชรเกษม67 รวมถึงให้ประกันสังคมจังหวัดทุกจังหวัด จัดเจ้าหน้าที่ร่วมให้บริการ ณ ศูนย์ OSS ของจังหวัดด้วย

สำหรับนายจ้างที่มีการจ้างงานแรงงานต่างด้าวจำเป็นต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทนด้วย โดยต้องขึ้นทะเบียน ภายใน 30 วัน นับจากวันที่มีการจ้างงาน และใช้เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน ดังนี้ สำเนาบัตรประชาชนของนายจ้าง หนังสือมอบอำนาจ แผนที่ตั้งและภาพถ่ายของสถานประกอบการ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ต้องนำสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของนายจ้าง สำหรับลูกจ้างต่างด้าว ให้นำสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) และสำเนาใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ประกอบการขึ้นทะเบียน

การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีผลดีทั้งต่อนายจ้างและแรงงานต่างด้าวเอง นายจ้างจะได้คนต่างด้าวมาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีคุณภาพตามความต้องการ สามารถตรวจสอบคนต่างด้าวได้หากประสบปัญหา ป้องกันการหลอกลวงจากระบบนายหน้าเถื่อน ส่วนลูกจ้างคนต่างด้าวจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน มีช่องทางการร้องทุกข์เข้าถึงสิทธิได้โดยตรง สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service :OSS) ได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา หรือโทรสายด่วน 1506 กระทรวงแรงงาน

Ad id: 4489

แสดงความคิดเห็นAdd a comment


  แสดงความคิดเห็นของคุณ (สแปมหรือข้อควาที่เป็นการะเมิดจะถูกทำการลบ)

  Usefull tips

  • 1.ตรวจสอบข้อมูลของผู้ชายว่ามีตัวตนจริง 2.เลือกร้านค้าที่มีเสียงตอบรับในทางที่ดีจากคนซื้อเก่าๆ 3.ดูเงื่อนไขการรับประกันสินค้าหรือบริการหลังการขาย
  • สมาชิกที่ลงทะเบียนจะได้รับสิทธิพิเศษมากมาย เช่น การแก้ไขโพส การสร้างโพสลงประกาศฟรี ข้อมูลผู้ติดต่อ ฯลฯ
  • อย่าซื้อหรือขายนอกประเทศของคุณ อย่ารับเช็คแคชเชียร์จากนอกประเทศของคุณ
  • ลงประกาศฟรี olx ลงประกาศฟรีไม่สมัครสมาชิก ลงประกาศฟรีกรุงเทพ ลงประกาศฟรี pantip รวมเว็บลงประกาศฟรี ไม่ต้องสมัครสมาชิก ลงประกาศฟรี พัทยา ลง ประกาศ ฟรี ใหม่ ๆ ลงโฆษณาฟรี google post ฟรี ไม่ ต้อง สมัคร ลงประกาศฟรี olx โปรโมท เว็บไซต์ ฟรี ไม่ต้องสมัครสมา
  Related Ads

  ลงประกาศฟรี ไม่ต้องสมัครสมาชิก ลงประกาศโฆษณาฟรี ง่ายๆ ให้บริการ ลงประกาศฟรี ลงประกาศขายของฟรี โพสฟรี ง่ายๆ ไม่ต้องสมัครสมาชิก

  อุปกรณ์คอมพิวเอร์  อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน  รับเดินสายแลน อุปกรณ์ช่าง ผู้รับเหมา ขายแอร์ สระว่ายน้ำ