ปี 61 คาดการณ์เศรษฐกิจสดใส ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมเพิ่มขึ้น แบ่งปัน

 • ฟรี
 • Published date: 13/03/2018
  • เขตลาดพร้าว, เขตลาดพร้าว, กรุงเทพมหานคร, Thailand

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2561นี้ มีแนวโน้มสดใสขึ้น หลังจากเริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีที่ผ่านมา สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) คาดการณ์ทางเศรษฐกิจปี 2561 ว่า GDP จะขยายตัวที่ 3.8% ภายใต้ช่วงคาดการณ์ 3.3-4.3% โดยปี 61 การลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐน่าจะเดินหน้าได้เร็วขึ้น เช่น โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) หรือโครงการรถไฟทางคู่ และโครงการที่ลงทุนไปก่อนหน้าที่ ก็จะได้เวลาเก็บเกี่ยวผล และเมื่อโครงการขนาดเล็กและใหญ่เกิดเพิ่มขึ้น แนวโน้มการจ้างงานก็จะมากขึ้นตาม และซึ่งจะมีลูกจ้างผู้ประกันตนเข้าสู่ระบบประกันสังคมเพิ่มขึ้นด้วย

สำนักงานประกันสังคมจึงเร่งติดตามและดำเนินการวางนโยบายเพื่อพัฒนาสิทธิประโยชน์ทั้ง 7 กรณี ได้แก่กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์สูงสุด ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และสภาพเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้จำนวนสถานประกอบการและผู้ประกันตน เข้าสู่ระบบประกันสังคมมากขึ้น โดยตัวเลขจำนวนสถานประกอบการในปี 2560 ที่ผ่านมามีจำนวน 444,868 แห่ง ผู้ประกันตนมีจำนวน 14,647,101 คน และคาดว่าในปี 2561 จะมีจำนวน สถานประกอบการ และผู้ประกันตนเข้าสู่ระบบประกันสังคมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และอาจจะถึง 15 ล้านคน

นอกจากนี้ยังได้พัฒนาช่องทางการชำระเงินสมทบของนายจ้าง ผู้ประกันตน ในการทำธุรกรรมต่างๆ โดยได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) ในเรื่องการรับ–จ่ายเงิน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สะดวกและลดความเสี่ยง ป้องกันการทุจริตหรือเกิดความผิดพลาดในการรับ-จ่ายเงิน เป็นการให้ความสำคัญในการดูแลผู้ประกันตนให้ได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดอย่างทั่วถึง เพื่อสร้างหลักประกันทางสังคมที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

แสดงความคิดเห็นของคุณ (สแปมหรือข้อควาที่เป็นการะเมิดจะถูกทำการลบ)

รายการที่เกี่ยวข้อง

  ข้อมูลที่มีประโยชน์

  • หลีกเลี่ยงการ ฉ้อโกงโดยเลือกการพบปะเพื่อทำการซื้อ ขาย หรือทำการชำระเงินผ่านทางระบบ Paypal
  • ไม่ควรทำการชำระเงินโดย Western Union, Moneygram หรือการชำระเงินอื่น ๆ ที่ไม่มีความน่าเชื่อถือ
  • กรุณาอย่าทำการขายนอกพื้นที่ จังหวัดหรือประเทศไทย. และอย่ารับเช็คจากนอกประเทศของคุณ
  • เว็บไซต์นี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำรายการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการชำระเงินใด ๆ ,การขนส่ง,การทำธุรกรรมหรือการรับประกันบริการรับฝากทรัพย์สินหรือข้อเสนอใน "การคุ้มครองผู้ซื้อ " หรือ "การรับรองผู้ขาย "

  ลงประกาศฟรี ไม่ต้องสมัครสมาชิก ลงประกาศโฆษณาฟรี ง่ายๆ ให้บริการ ลงประกาศฟรี ลงประกาศขายของฟรี โพสฟรี ง่ายๆ ไม่ต้องสมัครสมาชิก